Ανακοίνωση οριστικού, επιλεγέντων και αποκλειόμενων πινάκων κατάταξης κατόπιν αναπομπής υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ειδικότητας Πλοιάρχων Β' τάξης Ε.Ν. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου