Ανακοίνωση οριστικού και επιλεγέντων πινάκων κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ειδικότητας Ιατρών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου εκπ.έτους 2023-2024