Ανακοίνωση οριστικού πίνακα αποκλειομένων, πίνακα κατάταξης και πίνακα επιλεγέντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικότητας Βιολόγου για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ διδακτικής περιόδου 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Share: