Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023 κατόπιν αναπομπής

Δείτε τον πίνακα:

Share: