Ανακοίνωση οριστικών αξιολογικών πινάκων-επιλεγέντων και αποκλειόμενων ειδικότητας Πλοιάρχων Α'-Β' Ε.Ν. κατόπιν ενστάσεων υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου