Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Αποκλειομένων ΚΕΣΕΝ Μηχανικών-Πλοιάρχων Μακεδονίας 2023-24