Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αποκλειομένων Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23 και ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Share: