Ανακοίνωση οριστικών πινάκων επιλεγέντων κατ’ αξιολογική σειρά κατάταξης & αποκλειομένων υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε για το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023