Ανακοίνωση οριστικών πινάκων (επιλεγέντων, κατ' αξιολογική σειρά κατάταξης) υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024