Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων Υποψήφιων ΚΕΣΕΝ Μηχανικών-Πλοιάρχων Μακεδονίας 2023-24