Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης, αποκλειομένων και επιλεγέντων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023