Ανακοίνωση πινάκων επαναξιολόγησης μετά την αναπομπή για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Πλοιάρχου Α΄ και Β΄ Τάξης Ε.Ν. Ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023