Ανακοίνωση Πρακτικών τριμελούς επιτροπής , Οριστικών πινάκων αξιολογικής σειράς , οριστικών πινάκων επιλεγέντων, οριστικών πινάκων αποκλειόμενων (ανά προκηρυσσόμενη θέση) Ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Υποβολή Πρακτικών τριμελούς επιτροπής , Οριστικών πινάκων αξιολογικής σειράς , οριστικών πινάκων επιλεγέντων, οριστικών πινάκων αποκλειόμενων (ανά προκηρυσσόμενη θέση) Ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν - ΑΤΞ

2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν -ΨΚΑ.

3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν - ΑΤΞ

4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν -ΨΚΑ

5 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ A ΤΑΞΗΣ Ε.Ν -ΨΚΑ

6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. -ΑΤΞ

Share: