Ανακοίνωση Προκήρυξης της ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. και με ωριαία αντιμισθία για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025