Ανακοίνωση Πρόσκληση ανάθεσης εργασιών συντήρησης επισκευής Πλοηγίδας ΠΥ 53 ΠΣ Λαυρίου