Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΠΠΛΣ 413.2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ #5.000,00€# συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΙΠΘΑΠ Β΄, στο εξής τηλέφωνο: 2131374247 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΠΠΛΣ 413» μέχρι και την 31–08–2021 και ώρα 15:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γραφείο 310, Κεντρικό Κτίριο ΥΝΑΝΠ, Πύλες Ε1-Ε2, κεντρικός Λιμένας Πειραιά, ΤΚ 18510,Πειραιάς όπου και θα εξετασθούν δημόσια»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΣ 143 (.doc)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΣ 143 (.pdf)

Share: