Ανακοίνωση -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μίσθωση επιβατικής λάντζας - Υπηρεσία Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης