Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών γαντιών μιας χρήσης ( μη αποστειρωμένων ) για την προστασία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.080,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Υ.Υ., στα εξής τηλέφωνα: 2131371258 , 2131371080 και 2131374216, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια για την προμήθεια ιατρικών γαντιών μιας χρήσης ( μη αποστειρωμένων ) προστασία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έναντι του κορωνοϊού COVID-19» μέχρι και την 25-08–2020 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.54 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Share: