Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανής για την Πλοηγίδα ΠΥ 53 του Π.Σ. Λαυρίου