Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης