Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Λ. Χαλκίδας/Π.Σ.Χ. με θέμα: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης έτους 2024 (CPV: 09134100-8) , για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού της Π.Υ. 03 του Π.Σ. Χαλκίδας καθώς και εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού...

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Λ. Χαλκίδας/Π.Σ.Χ. με θέμα:

«Προμήθεια πετρελαίου κίνησης έτους 2024 (CPV: 09134100-8) , για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού της Π.Υ. 03 του Π.Σ. Χαλκίδας καθώς και εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού τυχόν άλλου σκάφους της Πλοηγικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως αρμόδιου τμήματος της Δ.Π.Υ. συνολικού προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)»

Share: