Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών )

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών του Γραφείου Αναπαραγωγής Εγγράφων (Οffset) και Υπηρεσιών Υ.ΝΑ.Ν.Π.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #14.085,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄, στα εξής τηλέφωνα : 213137 1300 & 213137 4389, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών του Γραφείου Αναπαραγωγής Εγγράφων (Οffset) και Υπηρεσιών Υ.ΝΑ.Ν.Π.», μέχρι και την 07–10–2020 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
Share: