Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (προμήθεια οκτώ (08) τεμαχίων καθισμάτων ναυτικού τύπου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά)