Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (01) εξωλέμβιου βενζινοκινητήρα για τις ανάγκες του ΠΠΛΣ – 413, υπαγωγής Κ.Λ. Ελευσίνας.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00€#, (απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Κ.Λ. Ελευσίνας στο τηλέφωνο : 210-5565581 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια ενός (01) εξωλέμβιου βενζινοκινητήρα για τις ανάγκες του ΠΠΛΣ – 413, υπαγωγής Κ.Λ. Ελευσίνας», μέχρι και την 12–06–2020 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο κτίριο του Κ.Λ. Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 10, Τ.Κ. : 192 00, Ελευσίνα, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
Share: