Ανακοίνωση– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1- Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την επισκευή – συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, για τις ανάγκες των νέων εγκαταστάσεων της Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2- Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #6.076,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων), το οποίο επιμερίζεται :

(α) σε #3.038,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων), που αφορά την προμήθεια υλικών για την επισκευή – συντήρηση εσωτερικών θυρών, και

(β) σε #3.038,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων), που αφορά την προμήθεια υλικών για την επισκευή – συντήρηση εξωτερικών θυρών.

3- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Επισκευαστική Βάση Θεσσαλονίκης/Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στα εξής τηλέφωνα : 2313325868 - 869, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια υλικών για την επισκευή – συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, για τις ανάγκες των νέων εγκαταστάσεων της Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» μέχρι και την 02–07–2020 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις εγκαταστάσεις της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. : 541 10, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Share: