Ανακοίνωση– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας SPATE 100 προς κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420 του Κ.Λ. Πειραιά.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #11.000,00€#, (απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Κ.Λ. Πειραιά/ ΠΛΣ-420 στα τηλέφωνα : 2132147666 και 6936083333 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας SPATE 100 προς κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420 του Κ.Λ. Πειραιά», μέχρι και την 06–07–2020 και ώρα 13:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο κτίριο του Κ.Λ. Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς, ΤΚ: 18510, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
Share: