Ανακοίνωση -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την προστασία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
  2. 2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #149.934,56€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (6% και 24% όπου απαιτείται) και νόμιμων κρατήσεων.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Υ.Υ., στα εξής τηλέφωνα: 2131371258 και 2131374216, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την προστασία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έναντι του κορωνοϊού COVID-19» μέχρι και την 22–07–2020 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.54 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
Share: