Ανακοίνωση– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1- Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείων (πλωτών και χερσαίων), για τις ανάγκες της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2- Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #6.623,79€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων), το οποίο επιμερίζεται :

(α) σε #4.638,33€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων), που αφορά τα αναλώσιμα υλικά του τμήματος πλωτών μέσων, και

(β) σε #1.985,46€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων), που αφορά τα αναλώσιμα υλικά του τμήματος χερσαίων μέσων.

3- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Επισκευαστική Βάση Θεσσαλονίκης/Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στα εξής τηλέφωνα : 2313325868 - 869, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείων (πλωτών και χερσαίων), για τις ανάγκες της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» μέχρι και την 25–06–2020 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις εγκαταστάσεις της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. : 541 10, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Share: