Ανακοίνωση πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης προμήθειας καυσίμων επιχειρησιακών μέσων Λιμενικής Αρχής Κέας έτους 2024