Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για υλικά και εργασίες απαιτούμενων επισκευών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384

Δείτε την Ανακοίνωση-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος εδώ:

Share: