Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Πλοηγίδας Π.Υ.53 Π.Σ. Λαυρίου