Ανακοίνωση Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών συντήρησης καθαρισμού εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής πισίνας της Δημόσιας Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου