«Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος» Λ/Χ Αγίου Νικολάου.