Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανής και επισκευής αυτής για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου