Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ιμπέλερ εξαρτημένης αντλίας αναρρόφησης υδάτων για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου