Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας λάδι κινητήρα και αντιψυκτικού υγρού για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου