Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας μπαταρίες μηχανής κλειστού τύπου με φορτιστή / εκκινητή μηχανής για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου