Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθειας χρωμάτων ανταλλακτικών σκάφους ειδών συντήρησης ραδιοτηλεπ. εξοπλισμού καθώς και τις εργασίες μηχανής και εργασίες σκάφους έτους 2023 για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου μέχρι του ποσού των 23.000,00€