Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος τεχνικού ελέγχου μειωτήρα-ρεβέρσας για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου