Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Οίκου Ναύτου