Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και εσωτερικών διαμορφώσεων κτιρίου στέγασης Λ/Σ Πλωμαρίου

Δείτε την ανακοίνωση:

Share: