Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για το έργο «Τεχνολογική αναβάθμιση αιθουσών συσκέψεων-τηλεδιασκέψεων