Ανακοίνωση Πρόσκλησης Συνεδρίασης και θεμάτων Ημερησίας Διάταξης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 06 την 16/06/2023