Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας με σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ)

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού στον τηλεφωνικό αριθμό: 2513-505420 , προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο, προς αυτό άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00π.μ. έως 15:00μ.μ., ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό  Λιμεναρχείο Καβάλας/Γρ. Πλοηγικού Σταθμού, 2ος όροφος, Γρ. 09, διεύθ/νση: Αβέρωφ 01, Τ.Κ.: 654 03, Καβάλα, από την Τετάρτη 28-06-2023 έως και την Παρασκευή  07-07-2023, όπου και θα εξεταστούν ενώπιον αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Υπηρεσίας μας. 

Share: