Ανακοίνωση Πρόσληψης Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Μυκόνου, Παραρτήματος Πλοηγικού Σταθμού Σύρου

Το Λιμεναρχείο Σύρου ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Μυκόνου, παραρτήματος Πλοηγικού Σταθμού Σύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Λιμεναρχείο Σύρου/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού στον τηλεφωνικό αριθμό: 22810-88888, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο, προς αυτό άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00π.μ. έως 14:00μ.μ., ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Λιμεναρχείο Σύρου/Γρ. Πλοηγικού Σταθμού, διεύθ/νση: Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, Τ.Κ.: 84100, Σύρου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Παρασκευή  26-04-2024

Share: