Ανακοίνωση Πρόσληψης Κ.Λ. Θεσσαλονίκης / Πλοηγικός Σταθμός Θεσσαλονίκης