Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικοί προσωπικού στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ