Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ