Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού έτους 2022-2023 στην ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ