Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/ μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) διδακτικής περιόδου 2021-2022